Testare psihologică și neuropsihologică

Pentru ca un profesionist în sănătate mintală să poată trata eficient un pacient și să știe că tratamentul selectat a funcționat (sau funcționează), el/ea trebuie mai întâi să realizeze evaluarea clinică a acestuia.

Evaluarea clinică se referă la colectarea de informații și tragerea de concluzii prin utilizarea observației, teste psihologice și interviuri pentru a determina care este problema persoanei și ce simptome prezintă.

Această colecție de informații implică învățarea despre abilitățile, caracteristicile personalității, funcționarea cognitivă și emoțională,  contextul social (de exemplu, factorii de stres de mediu) și factorii culturali specifici pacientului.

Testarea psihologică este un proces amănunțit de evaluare și screening realizat de un psiholog. Rolul psihologului care face evaluarea este similar cu cel al unui detectiv care caută indicii pentru a rezolva un mister. Cu cât mai multe indicii pot fi identificate, cu atât veți avea mai multe informații pentru a înțelege ce se întâmplă și a decide ce opțiuni sunt cele mai potrivite pentru a îndruma pacientul.

Mădălina Simion 

Părinții care doresc o evaluare dar nu au recomandare pentru anumite teste vor avea nevoie inițial de o ședință de Consultanță psihologică pretestare pentru stabilirea protocolului de evaluare.

Instrumentele de evaluare psihologică și neuropsihologică din lista de mai jos sunt utilizate în evaluări. Acestea sunt selectate în primul rand în funcție de motivul trimiterii, apoi de vârsta pacientului și apoi de limba fluentă pe care o vorbește (română, engleză). Evaluările se pot programa căutând serviciul cu numele testului.

 • ASRS; Autism Spectrum Rating Scales (2-18 ani). Evaluarea se realizează doar cu părintele. Programarea include doar testarea, fară serviciu de consultanță și recomandări de intervenție. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail.
 • MASC; Multidimensional Anxiety Scale For Children (8-18 Ani). Evaluarea se realizează cu părintele 20 minute apoi cu copilul. Copilul este cel care va răspunde la întrebările din chestionar. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail.
 • ECI-4, CSI-4, ASI-4; Early Childhood Inventory – 4, Child Symptom Inventory – 4 și Adolescent Inventory 4. Evaluarea se realizează cu părintele și este dedicată copiilor cu vârste între 3 și 18 ani. Programarea include doar testarea, fără serviciu de consultanță și recomandări de intervenție. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail. Aplicarea instrumentului se face prin platforma CogniKit.
 • Conners 3 este un instrument de evaluare pentru ADHD la copii (6-18 ani) și se realizează cu părintele. Programarea include doar testarea, fără serviciu de consultanță și recomandări de intervenție. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail.
 • ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) – Profilul ASEBA (6-18 ani) se va completa online prin interviu clinic doar cu părintele. Este disponibil in limba romana si engleza. Programarea include doar testarea, fară serviciu de consultanță și recomandări de intervenție. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail. Profilul ASEBA este disponibil și în limba engleză. ASEBA profile is also available in English. The Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) offers a comprehensive approach to assessing adaptive and maladaptive functioning for children 6-18 years old. Results are sent by e-mail in 3 working days.
 • GADS (Gilliam Asperger’s Disorder Scale) poate fi aplicat pentru copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 3 și 22 de ani. Evaluarea se realizează cu părintele și oferă un coeficient al probabilității existenței tulburării Asperger. Testul este disponibil in limba romana si engleza. Programarea include doar testarea, fără serviciu de consultanță și recomandări de intervenție. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail.
 • CAB; pentru vorbitori de limba engleză Clinical Assessment of Behavior evaluates adjustment, psychosocial strengths and weaknesses, and problem behaviors in ages 2-18 years. Online administration and scoring via PARiConnect. Results are sent by e-mail in 3 working days. The assessment is done with the parent and is available in English only.
 • BPRS in English Testul se adresează părintilor vorbitori de limba engleză. Pediatric Behavior Rating Scale (2-18 years) assists in the identification of symptoms associated with early onset bipolar disorder. Online administration and scoring via PARiConnect. Results are sent by e-mail in 3 working days. The assessment is done with the parent and is available in English only.
 • Sensory Profile 2; Sensory Profile 2 (profil senzorial, pentru nou-născuți până la adulți). Este disponibil in limba romana si engleza. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail. Programarea include doar testarea, fără serviciu de consultanță și recomandări de intervenție. The Sensory Profile family of assessments provides standardized tools to help evaluate an individual’s sensory processing patterns. Online administration and scoring via Pearson Q Global. Results are sent by e-mail in 3 working days.
 • BRIEF-2; Behavior Rating Inventory of Executive Functioning se aplică pentru copii între 5-18 ani și se realizează doar cu părintele. Este disponibil in limba romana si engleza. Oferă o analiză statistică comparativă cu rezultatele copiilor cu ADHD și Autism. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail. Programarea include doar testarea, fără serviciu de consultanță și recomandări de intervenție. BRIEF-2 evaluates impairment of executive function; Online administration and scoring via PARiConnect
 • BASC-3 in English; Testul se adresează părintilor vorbitori de limba engleză. Behavior Assessment System for Children Third Edition are a comprehensive set of rating scales and forms, that helps you understand the behaviors and emotions of children and adolescents. Age range: 2-21; Online administration and scoring via Pearson Q Global. Results are sent by e-mail in 3 working days. The assessment is done with the parent and is available in English only.
 • Brown EF/AC; Brown Executive Function/Attention Scale (3-adult; English only); Testul se adreseaza doar persoanelor vorbitoare de limba engleză. Online administration and scoring via Pearson Q Global. Results are sent by e-mail in 3 working days. The assessment is done with the parent/the adult and is available in English only.
 • MIGDAS-2 (toddler; nonverbal) – Monteiro Interview Guidelines for Diagnosing the Autism Spectrum; Ghidul Monteiro pentru Diagnosticul Tulburărilor de Spectru Autist, pentru copii mici (0-3 ani și copii nonverbali), se realizează doar cu parintele; The interview is done with the parent only as this appointment is for toddlers and nonverbal children
 • APS; Adolescent Psychopathology Scale (APS; 12-19 ani). Evaluarea se realizează cu părintele 20 minute apoi se continuă interviul cu adolescentul. Testul este disponibil in limba romana si engleza.Ulterior programării adolescentul va completa chestionarul online ce conține 346 întrebări. Rezultatele se trimit în 3-5 zile lucrătoare de la finalizarea completării. APS evaluates the presence and severity of symptoms of psychological disorders and distress in adolescents. The online session contains a discussion with the parent and the adolescent followed by online administration via PARiConnect with the adolescent. Please note that this scale contains 346 items, so completion time can vary and is done outside the appointment. Results are sent by e-mail in 3 working days from completion time
 • PDDBI; PDD Behavior Inventory (PDDBI; 1 an și 6 luni – 18 ani) reprezintă o scală care măsoară diferite aspecte ale comportamentelor asociate autismului. Evaluează receptivitatea la intervenție la copiii cu TSA. Este disponibil in limba romana si engleza. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail. Programarea include doar testarea, fară serviciu de consultanță și recomandări de intervenție. Evaluarea se realizează doar cu părintele. PDDBI evaluates responsiveness to intervention in children with ASD and is available from 1 year, 6 months to 18 years, 5 months. This informant-based rating scale is designed to assist in the assessment of children who have been diagnosed with autism spectrum disorder (ASD). Online administration via PARiConnect with the parent.
 • ABAS-II; Adaptive Behavior Assessment System cu derivare QD (0-18 ani). Evaluarea se realizează cu părintele; Programarea include doar testarea, fără serviciu de consultanță și recomandări de intervenție. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail.
 • Ședință de testare neuropsihologică sau a inteligenței; Presupune aplicarea unor subteste online din anumite teste neuropsihologice sau de inteligență pentru copii și adolecenți, urmate apoi de continuarea testării în cabinet. Serviciul se poate alege numai după efectuarea unei ședințe de Consultanță psihologică pretestare.
 • SMALSI – Testul evaluează strategiile de învățare și motivația școlară (8-18 ani). Evaluarea se realizează doar cu copilul, fiind cel care răspunde la întrebări. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail.
 • Personalitate PCF (Personality Clinical Form) este un test de evaluare a personalității în conformitate cu criteriile DSM-5 pentru persoane cu vârsta peste 18 ani. Programarea include o discuție cu psihologul și este necesară completarea online a întrebărilor prin platforma oficială Decas.ro. Programarea include doar testarea, fară serviciu de consultanta și recomandări de intervenție. Raportul se va trimite în 3 zile lucrătoare prin e-mail de la data completării celor 200 de întrebări.
 • ABAS-3 in English – varianta a testului ABAS-3 pentru părinți vorbitori de limba engleză ; Adaptive Behavior Assessment System 3 (0-18 years) The ABAS-3 is a rating scale useful for assessing skills of daily living in individuals with developmental delays, autism spectrum disorder, intellectual disability, learning disabilities, neuropsychological disorders, and sensory or physical impairments. The assessment is done with the parent and is available in English only. Online administration and scoring via WPS.
 • MIGDAS-2 adolescent; Monteiro Interview Guidelines for Diagnosing the Autism Spectrum; Ghidul Monteiro pentru Diagnosticul Tulburărilor de Spectru Autist, pentru adolescenți, se realizează doar cu adolescentul. The interview is done with the adolescent.
 • Ședință terapie neuropsihologică computerizată  – programările se fac doar pentru copiii deja evaluați prin ședința de consultanță pretestare sau pentru cei cu probe complete precum WISC-IV si NEPSY. Pentru rezultatele WISC-IV si NEPSY-II sunt necesare rapoarte complete cu calculul tuturor scorurilor scalate. Serviciul presupune consultanță cu părintele cu privire la planul de intervenție ce urmează să se aplice în luna urmatoare. Nu se efectuează terapie directă cu psihologul. Fiecare copil are propriul cont pe o platformă externă de terapie. Pentru a beneficia de acest serviciu, sunt necesare: cunoașterea de către părinte a unui nivel minim de limba engleză/franceză/spaniolă/portugheză pentru a-l asista in terapie.
 • Ședință evaluare ADHD la adult: Întâlnirea presupune, în funcție de etapa evaluării, interviu clinic, DIVA-5, aplicarea unor scale și chestionare. Evaluarea este disponibilă doar pentru pacienții care nu locuiesc în București și nu se pot deplasa fizic într-o clinică
 • Ședință evaluare Autism (TSA) la adulți – Evaluarea este disponibilă doar pentru pacienții care nu locuiesc în București și nu se pot deplasa fizic într-o clinică
 • Evaluare clinică adulți – Evaluarea este necesară pentru adulții care doresc să înceapă un proces terapeutic și au nevoie de o evaluare clinică pentru a-i sprijini în stabilirea obiectivelor terapeutice. Evaluarea cuprinde un interviu cu psihologul și completarea mai multor scale online: chestionar care permite evaluarea dimensiunilor personalității, YSQ-3 pentru scheme cognitive dezadaptative care predispun la dezvoltarea problemelor emoționale și comportamentale, SACS și CERQ pentru identificarea mecanismelor de a face față problemelor, ABS-II pentru a identifica gândurile și convingerile iraționale, DAS pentru identificarea atitudinilor care pot constitui o predispoziție pentru instalarea depresiei, PDE pentru evaluarea distresului afectiv, USAQ pentru acceptarea necondiționată a propriei persoane; EDI-3 care evaluează trasaturille psihologice și simptomele relevante din punct de vedere clinic pentru dezvoltarea și menținerea tulburărilor de comportament alimentar, EMAS și SAS pentru anxietatea ca stare și trăsătură, OMNI-IV pentru trăsăturile accentuate de personalitate, PDSQ.

Pentru fiecare test în parte se realizează programare separată!

Dacă nu aveți o recomandare pentru testare de la psihologul sau medicul copilului sau al dumneavoastră și nu știți ce test ar fi util, programați serviciul „Consultanță psihologică pretestare„.

Dacă aveți o recomandare de la medicul/psihologul curant sau de la Psiholog Mădălina Simion în urma „Consultanței psihologice pretestare”  și cunoașteți de ce testare aveți nevoie pentru dumneavoastră sau copilul dumneavoastră, puteți alege următoarele servicii :

 • Ședință testare psihologică de 60 minute pentru următoarele testări ASRS, MASC, ECI-4, CSI-4, ASI-4, Conners 3, ASEBA limba română sau engleză, GADS limba română sau engleză, CAB – doar in limba engleză, BPRS English – doar in limba engleză, Sensory Profile 2 limba română sau engleză, BRIEF-2 limba română sau engleză, BASC-3 English -doar in limba engleză, Brown EF/AC -doar in limba engleză, MIGDAS-2, APS limba română sau engleză, PDDBI limba română sau engleză, ABAS-II, ABAS-3 English varianta în limba engleză, ședință testare neuropsihologică/a inteligenței. Vă rugăm să alegeți în calendarul de programare numele testului  recomandat.
 • Testare SMALSI de 90 minute
 • Testare MIGDAS-2 adolescent de 120 min limba română sau engleză
 • Ședință terapie neuropsihologică computerizată de 60 min
 • Evaluare Personalitate (PCF) la adult de 60 minute
 • Evaluare clinica la adult de 90 min
 • Ședință evaluare ADHD la adult de 120 min
 • Ședință evaluare autism (TSA) la adult de 120 min
Meniu