Politică privind protecția datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor și încrederea dumneavoastră sunt importante pentru noi. Ne ne obligăm să respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, potențialilor clienți, precum și a colaboratorilor noștri, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundară.

Tratăm cu seriozitate această temă, iar prin prezenta politică dorim să vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparență în ceea ce privește prelucrările de date incidente și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această politică și cu legislația aplicabilă.

Cine suntem

Furnizarea de servicii de consultanță medicală la distanță și servicii similare/conexe, de calitate, utilizatorilor și clienților noștri este prioritatea noastră. Știm totodată că cele mai bune rezultate presupun abordări interdisciplinare, astfel că atunci când vine vorba de serviciile noastre am decis să lucrăm împreună profesioniști din diverse arii de practică. În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră acționăm ca operatori de date cu caracter personal asociați, iar în funcție de serviciile de care beneficiați în cadrul practicii noastre, una sau mai multe dintre entitățile juridice menționate mai jos poate fi singură sau împreună cu o alta/altele răspunzătoare pentru modul în care prelucrarea este efectuată în calitate de operator/i de date cu caracter personal (”Operatori asociati” sau ”noi”):

1.AMBEBE MEDICAL & PARENTING SRL, persoană juridică română, cu sediul in București, Strada Maria Rosetti nr. 7-9, et. 1, apt.1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/2262/27.02.2017, CUI 37113530, având cont bancar IBAN RO07INGB0000999906698, deschis la banca INGB CENTRALA, reprezentată legal de Manda Andreea Roxana având funcția de medic  Pediatrie,

în continuare denumită ”Operatorul 1

2. CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE LILIANA RADU, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti str. Edgar Quinet, nr 10, etaj 1, apt. 7, sector 1, înregistrată la ANAF cu CIF 36694981, reprezentată legal de către Radu Liliana cu funcția de psiholog

în continuare denumită ”Operatorul 4

și

3. CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TRANCĂU GEORGIANA , persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Crângasi, nr 32, Bl.16, ScC, Apt 131, înregistrată la ANAF cu CIF 34375331, reprezentată legal de către Trancău Georgiana cu funcția de psiholog,

în continuare denumită ”Operatorul 5

4. CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE MIHALCEA OANA, persoană juridică română, cu sediul în București, Sos. Berceni, nr. 13, Bl.9, Sc.B, Apt.75, înregistrată la ANAF cu CIF 42980996, reprezentată legal de către Mihalcea Oana cu funcția de psiholog. 

în continuare denumită ”Operatorul 6

și

5. ALECSA OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, persoană juridică română, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Bd. Nicolae Titulescu, nr.38, et.6, apt.35, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului cu EUID ROONRC.F12/219/20.02.2019, CUI 40670930, reprezentată legal de către Alecsa Oana, cu funcția de dietetician. 

din 24.01.2022 denumită ”Operatorul 7

iar împreună ”Operatorii asociați”, sau ”Părțile

 

Ediții anterioare

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE PIELARU MARIA, persoană juridică română, cu sediul social in judetul Argeș, Mun. Pitești, Str. Camil Petrescu, Nr.5A, înregistrată la ANAF cu CIF 41046528, reprezentata legal de Pielaru Maria cu funcția de psiholog, denumită ”Operatorul 3” în perioada 02-08.2021

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE SIMION ANDREEA-MĂDĂLINA-DANIELA, persoană juridică română, cu sediul în Voluntari, str. Erou Vlăsceanu Dumitru nr. 21 I, sector Ilfov, înregistrată la ANAF cu CIF nr 38554380, reprezentată legal de către Simion Andreea Mădălina Daniela cu funcţia de psiholog, denumită ”Operatorul 3” în perioada 07.2020-02.2021 și ”Operatorul 8” în perioada 05.2022-05-2023

CABINET MEDICAL DE PSIHIATRIE PEDIATRICĂ DR ATOMEI ALINA-GABRIELA, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, strada Măgura Vulturului, nr 87, sector 2, înregistrată la ANAF cu CIF 37303283, reprezentată legal de către Atomei Alina-Gabriela cu funcția de medic Psihiatrie Pediatrică, denumită ”Operatorul 2” în perioada 07.2020-06.2022

PFI DR. FIȚIU BOGDAN CRISTIANpersoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Șos. Nicolae G. Caramfil, nt. 85A, sector 1, înregistrată la ANAF cu CIF 37268518, reprezentată legal de către Fițiu Bogdan Cristian cu funcția de medic Psihiatrie Pediatrică, denumită ”Operatorul 3” în perioada 09.2021-07.2023

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE IONESCU MĂDĂLINA, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti str. Edgar Quinet, nr 10, etaj 1, apt. 7, sector 1, înregistrată la ANAF cu CIF 40389382, reprezentată legal de către Ionescu Mădălina cu funcția de psiholog, denumita ”Operatorul 2” în perioada 11.2022-07.2023

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

„Date personale” se referă la toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă poate fi identificată direct sau indirect, în special printr-un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al persoanei fizice.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, ne asumăm ca datele cu caracter personal colectate prin intermediul aplicației Microsoft Bookings integrate site-ului www.eat-telecare.ro și prin intermediul serviciului de suport  telefonic să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:

Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;

Ce date colectăm și cum le prelucrăm?

Când vă oferim serviciile de consultanță la distanță

Pentru a vă putea asigura serviciile interdisciplinare prin consultanță la distanță și pentru a vă putea menține informați pe durata colaborării noastre, ne întemeiem prelucrarea următoarelor categorii de date cu caracter personal general și speciale atât pe interesul legitim al fiecarui specialist, cât și pe obligațiile legale pe care le avem față de dumneavoastră.

Date de sănătate (date cu caracter personal sensibile) ale copilului și părinților sau aparținătorilor legali, cum ar fi: antecedente medicale fizice și psihice, fiziologice și patologice, simptome/diagnostice/rapoarte medicale anterioare, management boli acute/cronice, rezultate analize, medicație prescrisă, indici antropometrici (greutate, lungime/înalțime, perimetru cranian, perimetru toracic, perimetru abdominal), grup sanguin și Rh, vaccinări, date genetice, comportament, obiceiuri și credințe privind somnul, igiena și/sau alimentația (inclusiv consum tutun, alcool sau alte substanțe).

Când navigați pe pagina web

Cu scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră privind navigarea pe pagina noastră web, dar și a produselor și serviciilor noastre, pentru  identificarea și prevenirea riscurilor de securitate, folosim tipurile de date și instrumente prezentate în detaliu în Politica Cookies. Temeiul juridic al prelucrării este acordul dumneavoastră expres exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept afișată în balonul privind utilizarea de cookies la accesarea site-ului.

Locul și durata stocării datelor dumneavoastră

Datele cu caracter personal sensibile necesare scopurilor de consultanță vor fi stocate timp de 5 pana la 50 de ani, perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevazute de legislația aplicabilă inclusiv ale Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății. Datele legate de plăți sau facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani.

Datele dumneavoastră vor tranzita și vor fi stocate în format electronic pe serverele Microsoft localizate pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați Angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft https://privacy.microsoft.com/ro-ro/privacystatement

Nu divulgăm datele dumneavoastra altor organizații sau persoane cu excepția Autorităților publice din orice domeniu, din România sau din străinatate (în special autoritați publice din Romania: Ministerul Sănătații, Direcția de Sănătate Publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului),  la cererea acestora sau din inițiativa noastra, în acord cu legislația aplicabilă. Contabili, auditori, avocați și alti consultanți profesionali externi ai noștri vor fi obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Prin mijloace tehnice și organizatorice adecvate, datele de pe aceste servere sunt protejate împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau partajării de către persoane neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr restrâns de persoane autorizate. Astfel de persoane sunt responsabile pentru suportul tehnic, de afaceri sau editorial al serverelor. Cu toate acestea, în ciuda verificărilor periodice, nu este posibil să se garanteze o protecție completă împotriva tuturor riscurilor posibile. Transferul de date de pe  pagina noastră web integrata cu aplicatia Office Microsoft și terminalele dumneavoastră conectate la internet este, în general, necriptat. Prin urmare, posibilitatea ca datele astfel furnizate să fi accesate de terți nu poate fi exclusă.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Operatorului de date cu caracter personal o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, Operatorul de date cu caracter personal poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

Cum vă puteți exercita drepturile

Vă puteți exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail protectiadatelor@eat-telecare.ro. Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Persoana vizată se poate adresa, in baza unei plângeri, autorității de supraveghere. Totodată, persoana îndreptățită are posibilitatea de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate prin lege și care i-au fost încălcate.

Meniu