Programări EAT-telecare

EAT Telecare reprezintă o platformă concepută și adaptată nevoilor specifice ale utilizatorilor, cu scopul de a a identifica și asigura, în timp real și în mod prompt, servicii de nișă axate pe consultanță la distanță în aria pediatrică:

  • consultanță alimentație
  • consultanță puericultură
  • consiliere psihologică pentru rutina de masa 
  • consultanță psiho-logopedică
  • servicii psihologie-logopedie
  • evaluări psihologice
  • evaluări și consultanță dietetică 

Acționăm ca o platformă profesională, cu păstrarea identității ramurilor pediatrice menționate, fiecare specialist fiind, în mod direct și nemijlocit, implicat în relația cu utilizatorul prin intermediul serviciilor de consultanță prestate la distanță.

Fiecare specialist din echipa EAT Telecare este profesionist independent și răspunde, în exclusivitate, pentru informațiile furnizate utilizatorului în cadrul consultanței la distanță acordată acestuia din urmă.

Prin efectuarea programării privind unul și/sau mai multe servicii de consultanță la distanță oferite prin intermediul platformei EAT Telecare, utilizatorul își exprimă acordul în sensul de a respecta Termenii și Condițiile stipulate în prezenta platformă/website, în scopul accesării serviciilor de consultanță la distanță.

Profesioniștii noștri în domeniu formează o echipă multidisciplinară, dedicată, mereu atentă, și care vine în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor speciale pediatrice, circumscrise domeniilor alimentației, puericulturii, nutriției, psihologiei și logopediei copilului.

Platforma EAT Telecare este mijlocul adecvat prin care ne dorim să coagulăm și să implicăm familia directă (părinți sau reprezentații legali) într-un parteneriat pentru realizarea unui echilibru alimentar timpuriu și să consiliem părinții sau reprezentații legali ai copilului, în procesul de dezvoltare a unui comportament alimentar cât mai adecvat vârstei și stării de sănătate a copilului.

Serviciile de consultanță la distanță înseamnă acces rapid și facil la profesionistul specialist, care va aborda, în mod structurat, în funcție de specialitate, comportamentul copilului și al părinților în timpul mesei, într-un climat familiar, în care aceștia se pot manifesta în voie, urmând rutina de masă obișnuită (fără efectul negativ al cabinetului), aplicând, ulterior, strategii de intervenție realizate direct de părinți, la domiciliu, sub coordonarea virtuală a specialistului.

Accesul la platforma EAT Telecare se va realiza: (a) pentru specialiști, prin intermediul ID și parolă, (b) pentru utilizator, după acceptarea termenilor și condițiilor prezentei platforme, prin intermediul softului MICROSOFT TEAMS, fără a fi necesară crearea unui cont individual.

Furnizorii de servicii de consultanță la distanță acționează în baza unui raport juridic de natură contractuală, fiind independenți și direct răspunzători de Serviciile de consultanță la distanță livrate Utilizatorului.

Cum programezi un serviciu?

Meniu