Terapie neuropsihologică computerizată

Scopul reabilitării neuropsihologice este de a îmbunătăți performanța funcțională a unei persoane și de a compensa deficitele cognitive rezultate din afectarea creierului sau punctele slabe cognitive ale unei persoane pentru a reduce limitările funcționale, crescând capacitatea persoanei de a efectua activitățile din viața de zi cu zi. Scopul final este de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor.

Funcțiile cognitive sunt relaționate între ele și interdependente la nivel anatomic atunci când trebuie făcute răspunsuri funcționale. Ele implică mai multe tipuri și niveluri de prelucrare a informațiilor. Atunci când se desfășoară o activitate externă sau internă, rețelele neuronale sunt combinate iar acestea formează procese neuropsihologice specifice care sunt efectuate pentru execuție. Funcțiile cognitive sunt diverse, de la recunoașterea vizuală la procesele de inițiere a comportamentului (automat sau nu), controlul impulsurilor sau dezvoltarea strategiilor metacognitive care planifică comportamentul.

Pentru a realiza o reabilitare neuropsihologică strategică este necesară analizarea exhaustivă a profilului cognitiv al persoanei care urmează reabilitare. Acest lucru ne permite să facem o evaluare a punctelor tari și punctelor slabe din respectivul profil și să stabilim obiectivele prioritare împreună cu pacientul și mediul său. Din aceste motive copiii care vor beneficia de această terapie trebuie să fi fost evaluați anterior cu probe standardizate (ex WISC-IV, NEPSY/NEPSY-II). Rezultatele raportului de evaluare trebuie sa fie în termen (fiecare test are propriul său timp de retestare).

Beneficiile terapiei computerizate

Terapia neuropsihologică computerizată se utilizează adițional altor procese terapeutice față în față și vine în sprijinul părinților și copiilor ca instrument suplimentar care oferă multă flexibilitate. Stimulii prezentați sunt mai atractivi decât unele activități față în față, ceea ce crește motivația indivizilor.

Platforma externă utilizată permite controlul precis al unor variabile precum timpul de expunere la un stimul și timpul de reacție permis. Acest lucru permite un control mai mare al progresului copilului din partea psihologului. Colectarea datelor este consecventă și eficientă, permițând o analiză mai fluidă a datelor. Psihologul primeste informații despre performanța copilului la fiecare activitate, iar acest lucru îl ajută să personalizeze activitățile pentru fiecare copil.

Terapia neuropsihologică se realizează digital prin intermediul unui dispozitiv electronic (laptop sau tabletă). Un beneficiu foarte important pentru copil reprezintă timpul de calitate petrecut cu parintele pentru a realiza aceste activități. De asemenea terapia se realizează în mediul familiar de acasa, nu necesită deplasare într-o clinică/centru și orele alese pentru a efectua activitățile sunt alese de părinți în funcție de dinamica familiei.

Ce funcții sunt incluse în cadrul terapiei?

Orientarea: abilitatea care ne permite să fim conștienți de noi înșine și de contextul în care ne aflăm la un moment dat. Activitățile vor stimula următoarele tipuri de orientare:

 • Orientare personală: capacitatea de a integra informații legate de istoria și identitatea personală.
 • Orientare temporală: capacitatea de a manipula informații legate de zi, oră, lună, an, momentul efectuării comportamentelor, festivități, anotimpuri etc.
 • Orientare spațială: capacitatea de a gestiona informații legate de locul de unde vii, unde te afli la un moment dat, unde mergi etc.

Gnoziile: capacitatea creierului de a recunoaște prin simțurile noastre informații învățate anterior, cum ar fi obiecte, oameni sau locuri. În acest sens, există gnozie pentru fiecare dintre canalele senzoriale și gnozie care combină diferite canale. Activitățile vor stimula următoarele tipuri:

 • Gnozie vizuală: capacitatea de a recunoaște vizual diverse elemente și de a le atribui semnificație: obiecte, chipuri, locuri, culori etc.
 • Gnozie auditivă: capacitatea de a recunoaște, auditiv, diverse sunete.
 • Gnozie tactilă: capacitatea de a recunoaște, prin atingere, diverse obiecte, texturi, temperaturi etc.
 • Gnozie olfactivă: capacitatea de a recunoaște, prin miros, diverse mirosuri.
 • Gnozie gustativă: capacitatea de a recunoaște, prin gust, diferite arome.
 • Schema corporală: capacitatea de a recunoaște și a reprezenta mental corpul ca întreg și diferitele sale părți, dezvoltarea mișcărilor pe care le putem face cu fiecare și orientarea corpului în spațiu.

Limbajul: funcție superioară care dezvoltă procese de simbolizare legate de codificare și decodare. Producerea limbajului constă în materializarea unor semne (sunete sau scrise) care simbolizează obiecte, idei etc. conform unei convenţii tipice unei comunităţi lingvistice. Activitățile vor stimula următoarele aspecte ale limbajului:

 • Expresia: capacitatea de a formula idei cu sens și într-o manieră corectă din punct de vedere gramatical.
 • Înțelegerea: capacitatea de a înțelege sensul cuvintelor și ideilor.
 • Vocabularul: cunoașterea lexicului.
 • Denumirea: capacitatea de a numi obiecte, persoane sau evenimente.
 • Fluența: capacitatea de a produce rapid și eficient conținut lingvistic.
 • Discriminarea: capacitatea de a recunoaște, diferenția și interpreta conținutul legat de limbaj.
 • Repetiția: capacitatea de a produce aceleași sunete care sunt auzite.
 • Scrierea: capacitatea de a transforma ideile în simboluri, personaje și imagini.
 • Citireaa: capacitatea de a interpreta simboluri, personaje și imagini și de a le transforma în vorbire.

Memoria: capacitatea de a codifica, stoca și recupera în mod eficient informațiile învățate sau un eveniment trăit. Activitățile vor stimula următoarele aspecte:

 • Memoria episodică: se referă la informații despre fapte și experiențe trăite, toate localizate în spațiu și timp.
 • Memoria semantică: se referă la cunoștințe de natură generală.
 • Memoria procedurală: se referă la acțiuni învățate sau la succesiune de acte, dintre care majoritatea le facem automat, fără a trebui să ne gândim la fiecare gest sau mișcare pe care o facem (de obicei este dificil să le verbalizăm).

Atenția: procesul prin care ne putem îndrepta resursele mentale asupra unor aspecte ale mediului, cele mai relevante, sau asupra executării anumitor acțiuni pe care le considerăm cele mai potrivite dintre cele posibile. Se referă la starea de observație și vigilență care ne permite să devenim conștienți de ceea ce se întâmplă în mediul nostru. Activitățile vor stimula următoarele tipuri:

 • Atenție susținută: capacitatea de a menține fluid concentrarea atenției asupra unei sarcini sau eveniment pentru o perioadă lungă de timp.
 • Atenție selectivă: capacitatea de a direcționa atenția și de a se concentra pe ceva fără a permite altor stimuli, fie externi, fie interni, să întrerupă sarcina.
 • Atenție alternativă: capacitatea de a ne schimba focalizarea atenției de la o sarcină sau normă internă la alta într-un mod fluid.
 • Viteza de procesare: rata la care creierul realizează o sarcină (evident, variază în funcție de sarcină, în funcție de restul funcțiilor cognitive implicate în aceasta).
 • Hemi-neglijarea: mare dificultate sau incapacitate de a direcționa atenția către o parte (de obicei stânga), atât în ​​raport cu propriul corp, cât și cu spațiul.

Funcțiile executive: activități mentale complexe necesare pentru a planifica, organiza, ghida, revizui, regulariza și evalua comportamentul necesar pentru a se adapta eficient la mediu și pentru a atinge obiectivele. Activitățile vor stimula următoarele tipuri:

 • Memoria de lucru: sistem care permite menținerea, manipularea și transformarea informațiilor din minte.
 • Planificarea: capacitatea de a genera obiective, de a dezvolta planuri de acțiune pentru a le atinge (secvențe de pași) și de a alege cele mai potrivite pe baza consecințelor anticipate.
 • Raționament: capacitatea de a compara rezultatele, de a trage concluzii și de a stabili relații abstracte.
 • Flexibilitate: capacitatea de a genera noi strategii de adaptare a comportamentului la schimbările cererii de mediu.
 • Inhibiție: capacitatea de a ignora impulsurile sau informațiile irelevante atât interne cât și externe atunci când îndeplinim o sarcină.
 • Luarea deciziilor: capacitatea de a decide asupra unui curs de acțiune după cântărirea diferitelor tipuri de opțiuni posibile și a posibilelor rezultate și consecințe ale acestora.
 • Estimare temporală: capacitatea de a calcula aproximativ trecerea timpului și durata unei activități sau eveniment.
 • Execuție duală: capacitatea de a îndeplini două sarcini în același timp (deci trebuie să fie de tipuri diferite), acordând atenție la ambele în mod constant.
 • Multitasking: capacitatea de a organiza și îndeplini în mod optim sarcinile simultan, intercalându-le și știind unde se află fiecare în orice moment

Cogniția socială: ansamblu de procese cognitive și emoționale prin care interpretăm, analizăm, amintim și folosim informații despre lumea socială. Se referă la modul în care ne gândim despre noi înșine, despre ceilalți și despre comportamentul lor și despre relațiile sociale, și la modul în care înțelegem toate aceste informații și emitem comportamente bazate pe acestea. Datorită cunoașterii sociale, suntem capabili să interpretăm emoțiile altor oameni.

Abilități vizuospațiale: capacitatea de a reprezenta, analiza și manipula obiecte mental. Activitățile vor stimula următoarele aspecte:

 • Relație spațială: capacitatea de a reprezenta și manipula mental obiecte în două dimensiuni.
 • Vizualizare spațială: capacitatea de a reprezenta și manipula mental obiecte în trei dimensiuni.

Procedura pentru terapia neuropsihologică

Serviciul presupune consultanță lunară cu psihologul pentru stabilirea activităților necesare. Pentru a efectua terapia, părinții trebuie să cunoască la un nivel de începător oricare dintre aceste limbi: engleză, spaniolă, portugheză sau franceză. Terapia se realizează pe o platformă externă internațională. Părinții vor avea o întâlnire lunară cu psihologul pentru a stabili planul de intervenție și pentru a discuta evoluția copilului.

Fiecare copil va avea un cont în care psihologul va adauga activitățile personalizate, alegând din cele aproximativ 10 000 disponibile în funcție de tip, durată, intensitate, dificultate. Activitățile sunt realizate de către copil supravegheat/îndrumat de către părinte și sunt valabile timp de 30 de zile, apoi expiră. Estimativ, fiecare copil poate beneficia de un număr de 20-40 ore de terapie lunar.

Meniu